Wanneer u als patiënt voor het eerst bij mij komt, wordt er eerst naar uw klachten gevraagd en hoe lang u die klachten al heeft. Ook van belang is het te weten of u onder behandeling van een arts of specialist bent en welke medicijnen u gebruikt.

Aangezien ik met oorzaken heb te maken en niet met de gevolgen ervan, kan het voor komen dat mijn kijk op uw ziek zijn anders luidt dan die van anderen. Het is tevens nuttig te weten dat ingeval van meerdere klachten, de behandeling niet uitsluitend op één klacht gericht wordt. Gezien het feit dat stof en geest ons lichaam vormen, kan het voor komen dat beide behandeld worden op het zelfde moment. Om te kunnen oordelen of genezing of verbetering mogelijk is, moeten er doorgaans 4 à 5 behandelingen hebben plaats gevonden. Het is vaak afhankelijk van de mens zelf, die behandeld wordt en de aard van de klachten. Verlichting van de verschijnselen komt in ieder geval veelvuldig voor, hetgeen bijdraagt tot meer ontspanning van de zenuwen. Na de eerste behandeling bestaat de mogelijkheid van een schijnbaar verergeren van de klachten, vooral bij pijn, dit is evenwel van korte duur en dit geeft aan dat u reageert.

Er wordt gewerkt met energie; deze energie komt uit de kosmos of zoals anderen zeggen van een hogere macht. Op het moment dat er energieoverdracht plaatsvindt, is de paranormale genezer(es) een “doorgeefluik” voor deze energie. Deze energie is dus niet van hem/haar zelf. Ik werk met dit alles op een normale wijze, geen enkele hokus – pokus komt er aan te pas, niets geheimzinnigs. Het helder – voelen en mijn handen zijn het gereedschap om te behandelen, te magnetiseren dus. Met mijn paranormale gevoeligheid, richt ik mij op u, om er achter te komen wat voor klachten u heeft. Met mijn handen en geestelijke instelling probeer ik u positief in te stralen met energie en te helpen bij het overwinnen van uw klachten.

Als u in deze zaken wilt geloven en er op wilt vertrouwen, heeft dit een positieve invloed en bevordert het herstel. Het is geen vereiste dat u gelooft in deze geneeswijze, wèl dat u op uw manier de bewijzen ontvangt en ervoor open gaat staan. Sluit u zich af, dan heeft het gereedschap wat ik gebruik geen volle 100 % uitwerking, dan werkt u het herstel bewust of onbewust tegen.
In principe is de behandeling gevaarloos, alleen patiënten met trombose of een pacemaker dienen dit aan te geven en dienen met voorzichtigheid te worden behandeld. Het gezegde “Baat het niet, dan schaadt het niet” gaat niet altijd op.

Tijdens de behandeling zal de patiënt door mij worden aangeraakt. Dit kan zijn met mijn volledige hand, beide handen of dat ik met één vinger op een accupressuurpunt druk. Ook de voetzolen zijn een bron van informatie, dus tijdens de behandeling zijn de schoenen uit. Indien u daar moeite mee hebt, laat mij dit dan even weten, dan kan ik hiermee rekening houden.

Soms zijn er medicijnen nodig of andere methoden zoals Manuele therapie, ontspanningstherapie, hypnotherapie, e.d . De medicijnen en therapieën die voorgeschreven zijn, door de arts of specialist, mag ik u niet afraden te gebruiken.
Stel altijd de behandelend arts, specialist of fysiotherapeut er van in kennis dat u bij mij onder behandeling bent. Pijnen haal ik niet weg, pijn zie ik als een signaal dat er iets niet in orde is. Ik kan de pijn wel doen verminderen, maar het signaal moet blijven bestaan, om ons er aan te herinneren dat de klacht b.v. een kneuzing nog wel aanwezig is.
Vermindert de pijn en is die later weg, dan weet u dat u genezen bent. Ik kan niet alles genezen, dat is nu eenmaal niemand gegeven.
Er zullen altijd mensen zijn die hun klachten geheel kwijt raken en weer anderen die niet geheel genezen.

Als de pijnen te erg worden of de zenuwen te veel of er zijn andere problemen, dan kunt u mij op werkdagen bellen tussen 18.00 – 18.30 uur dan zal ik op afstand proberen u te behandelen.

Als u de behandeling bij mij wilt beëindigen, bent u daar volkomen vrij in, graag in overleg zodat ik weet waarom, dan kan ik mogelijk een advies geven wat uw situatie de beste therapie zou kunnen zijn, eventueel in overleg met mijn collega’s en met uw toestemming.
Als u verhinderd bent geeft u dan minimaal 24 uur tevoren bericht anders zal de afspraak in rekening worden gebracht.
Probeer, vooral in het begin, zo min mogelijk de behandeling te onderbreken omdat het belangrijk is een basis te creëren voor een goede opbouw van het herstel.
Ook dieren zoals honden, katten, paarden etc worden door mij behandeld.